Jak przygotować projekt?

Do druku przyjmujemy: - tif, jpg, pdfy ew. pliki CDR z Corela
Wymiar należy zaprojektowac 1:1 (za wyjątkiem większych banerów i siatek >30m2)

UWAGA - OCZKOWANIE!
oczka są o średnicy wewnętrznej 10mm, razem z "otoczką" mają srednice okolo 13mm
Prosimy tak projektowac, aby ważne elementy jak litery, loga i inne byly odsunięte 
od krawędzi netto banera o min. 4-5cm

Zgrzew banera/siatki wynosi 2,5cm

Rozdzielczości plików do wymiarów:
Banery, siatki mesh 
Wymiar
 1:1
- do 5m2 150 dpi, 
- do 10m2 120 dpi
- do 20m2 100dpi
- do > 30m2  400 dpi w skali 1:10

Folie, plakaty 120-150dpi, Projekt do rollupa: 150 dpi niezależnie od wymiaru

Kolory:
 CMYK   

Ogólne zasady przyjmowania  plików do druku

- tify, jpg, pdfy 

 1. format 1:1, fonty zamienione na krzywe (pdf) 
 2. spady wg. uznania np. 2 mm z każdej strony, lub bez spadów, (UWAGA OBCINANIE JEST DO OBRAZU LUB DO 3cm MARGINESU WYKONANIA ZGRZEWU) 
 3. rozdzielczość: do 5m2 150 dpi,  do 10m2 120 dpi; do 20m2 100dpi; do i> 50m2  50-75 dpi
  Folie, plakaty, najlepiej 120-150dpi; Projekt do rollupa: 150 dpi niezależnie od wymiaru, 
 4. tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“
 5. praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów, szczególnie Pantone, HKS, będa one automatycznie cmykowane, drukarnia nie bierze odpowiedzialności za błędy wynikające z konwersji.
 6. bez warstw – spłaszczone,
 7. projekt wyśrodkowany na stronie,
 8. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia/zgrzewu min 20mm.
 9. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Banerpolska.pl nie ponosi odpowiedzialności.

- pliki cdr (Corel do wersji X3) dodatkowe warunki

 1. praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów, szczególnie Pantone, HKS 
 2. Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF publikowane z programu Corel Draw oraz wynikające z tego tytułu błędy.
  Uwaga!!! wszystkie pliki w formacie CDR będą automatyczne konwertowane do formatu tif/pdf z zamianą kolorystyki na CMYK. Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za konwersję kolorów i wymiarów z programu Corel Draw.

DODATKOWE UWAGI:

WSZYSTKIE CZCIONKI MAJĄ BYĆ ZAMIENIONE NA KRZYWE. Drukarnia Banerpolska.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel Draw, dla bezpieczeństwa druku, przed eksportem, należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem - przekształcić na mapę bitową.

We wszystkich plikach tiff, jpg i innych bitmapach, należy usunąć: maski, kanały, pathe. System banerpolska.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za błędy druku wynikające z pozostawienia w/w w plikach.

Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności, również w przypadku zastosowania "overprintów" na kolorach/obiektach innych niż czarne. Dot. to w szczególnosci napisów o innych kolorach np. białych, czerwonych itp.

W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generacji plików PDF w postaci WEKTOROWEJ a nie jako bitmapa z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe z programu Adobe Photoshop powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw - spłaszczone. Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop, oraz pliki błędnie wygenerowane przez programy Adobe Photoshop i Corel Draw przekonwertowane przez inne oprogramowanie np. Adobe Indesign, Ilustrator i inne.

Serwis Banerpolska.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu straty i błędy w druku.